POZVÁNKA NA PREDSEDNÍCTVO ZPŠaV NKOS

29.01.2015 19:01

Dňa 21.2. 2015, v sobotu sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV v Trnave, v kancelárii NKOS- ZPŠaV Františkánska 2 o 10:00 hodine. Účasť členov Predsedníctva a revíznej komisie je potrebná! (informuje M. Briganová)