Zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV NKOS

24.01.2012 11:50

Dňa 28. januára 2012 v sobotu sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV NKOS v Trnave na Františkánskej ulici č. 2 v sídle NKOS o 10.00 h.

Predsedníctvo na zasadnutí schválilo: plán aktivít na r.2012, rozpočet na r.2012, účasť na vzdelávacích seminároch, konanie kongresu ZPŠaV dňa 9.júna 2012 a doplnenie člena Predstavenstva NKOS - A. Kubínovú.

Informovalo o KZVS pre r.2012, ktorá je prístupná na www.nkos.sk, ZPŠaV sa uchádza o 2 percentá z dane. Získané prostriedky za minulý rok sa použili na vzdelávanie našich členov a funkcionárov. O vydaní časopisu Kresťanský odborár. Doporučujeme ZO, aby si vytlačili z elektronickej formy aspoň jeden exemplár. O vytvorení klubu priateľov EZA.

Zhodnotilo činnosť ZPŠaV za r.2011.Tešíme sa hlavne z nových ZO.

Pripravujeme kongres ZPŠaV. Prosíme všetky ZO, aby sa podieľali na vytvorení orgánov ZPŠaV. Posielajte návrhy kandidátov do predsedníctva. Kľúč pre počet delegátov za jednotlivé ZO schválime na aprílovom zasadnutí.

Rok 2012 bude pre niektoré školy mimoriadny a významný. Hlavne niektoré cirkevné školy si pripomenú 20- výročie svojho vzniku. Prosíme, aby nás informovali o tejto udalosti. Predsedníctvo rozhodlo o finančnom príspevku ZPŠaV pre tieto školy, podľa počtu členov v ZO. Rozbieha sa globálna kampaň o výchove a starostlivosti v rannom detstve EEE. Informácie o tomto medzinárodnom projekte vám poskytne člen predsedníctva RNDr. Štefan Húšťava e-mail: shustava@hotmail.com Týždeň aktivít má vyústiť od 22- 28.apríla. Cez tento projekt je možné získať aj finančné prostriedky.