Práca v zelenej ekonomike

05.07.2016 20:49

V dňoch 9.-12. júna 2016 v Bratislave a v Piešťanoch sa uskutočnil seminár NKOS v spolupráci a vďaka podpore EZA. Cieľom seminára bolo hľadanie odpovedí na nasledovné otázky:

• Aký je celkový vplyv človeka na životné prostredie a tým na hospodársku politiku na trhu práce?

• Aký je potenciál pre zelený rastu a zamestnanosti?

• Aké zmeny v zamestnanosti prinášajú klimatické zmeny v jednotlivých odvetviach? Ktoré priemyselné odvetvia a pracovné miesta sú negatívne ovplyvnené klimatickými zmenami?

• Aké nové zručnosti je potrebné rozvíjať? Aké sú dôsledky klimatických zmien pre systémy vzdelávania a odbornej prípravy, čo je potrebné aby sa prispôsobili vývoju nových oblastí rastu a novým technológiam a čistej energie?

• Sú novovytvorené zelené pracovné miesta dostojné? Je prechod k nízkouhlíkovej zelenej ekonomike sociálne spravodlivé? Ktoré skupiny sú postihnuté pozitívnym spôsobom a ktoré skupiny môžu byť znevýhodnené? Sú novovytvorené zelené pracovné miesta prístupné všetkým?

Seminára sa zúčastnili odborári z Rakúska, Čiech, Bulharska, Portugalska a Španielska, Litvy, Nemecka, Cyprusa a Estónska. EZA zastupoval Norbert Klein.V sobotu účastníci navštívili Elektrárňu Piešťany, kde sa v rámci odborného programu zúčastnili workshopov. (Informuje Ľubica Černá)

Na stiahnutie:

Final report SK2016.do
Program EN.doc

• Aký je celkový vplyv na životné prostredie a hospodárskej politiky na trhu práce?
• Aký je potenciál pre zelený rast zamestnanosti?
• Aký je alebo bude posuny zamestnanosti naprieč a v rámci odvetvia? Ktorá priemyselné odvetvia a typy pracovníkov sú negatívne ovplyvnené?
• Aké nové zručnosti je potrebné rozvíjať? Aké sú dôsledky pre systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ak sú, aby sa prispôsobili vývoju nových oblastí rastu a nové technológie, čistej energie?
• Sú novovytvorené zelené pracovné miesta dobrý a slušný? Je prechod k nízkouhlíkovej zelenej ekonomiky sociálne spravodlivé? Ktoré skupiny sú postihnuté v pozitívnym spôsobom, a ktoré skupiny môžu byť znevýhodnení? Sú novovytvorené zelené pracovné miesta prístupná všetkým?