Pracovné prostredie z pohľadu sociálnych partnerov - podpora dôstojných pracovných miest

20.05.2016 09:36

V dňoch 13.- 14.5.2016 sa uskutočnil seminár vo Vilniuse (Litva) na tému Pracovné prostredie z pohľadu sociálnych partnerov - podpora dôstojných pracovných miest. Seminára sa zúčastnila Ľubica Černá. jednotlivé krajiny prezentovali spôsob odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou pri práci. V rámci seminára boli prezentované aj dobré praktiky implementácie spoločenskej zodpovednosti podnikov (Lidmila Nemcová, KaP z Českej republiky), Počas seminára sme navštívili aj Univerzitu Mykolo Romairo vo Vilniuse, kde sme navštívili laboratória pre sociálne inovácie. (Informuje Ľubica Černá)