Právo zamestnancov na informovanie a konzultovanie na národnej a európskej úrovni

24.11.2011 10:55

V dňoch 26. - 28. 2. 2009 sa v Budapešti uskutočnila konferencia„Právo zamestnancov na informovanie a konzultovanie na národnej a európskej úrovni\". Za NKOS sa konferencie zúčastnili študenti Peter Kováč a Filip Černý. Seminár usporiadali maďarské odbory MZOS v spolupráci s EZA. Nosnú prednášku predniesla Judit Czuglerné Ivány (MZOS). Zúčastnení rokovali o legislatívnych procesoch kolektívneho vyjednávania, o možnosti uplatňovania práv zástupcov zamestnancov na informácie a prerokovanie. Súčasťou seminára bol dotazník týkajúci sa uvedenej problematiky, ktorý sme vyplnili a zaslali. Zaujímavosťou bol aj spoločenský program, ktorý predstavoval návštevu slávnych maďarských termálnych kúpelov. Písomné materiály z konferencie sú k dispozícií v kancelárií NKOS. Peter Kováč, Filip Černý - účastníci