Pre školy: Zmeny v legislatíve s účinnosťou od 1. septembra 2017

26.08.2017 16:53

Smernice, usmernenia, dodatky a pokyny 

1. augusta 2017 nadobudlo účinnosť

  • Nariadenie vlády č. 189/2017 Z.z. o poskytovaní podpory na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach.
  •  
  • Zdroj: Newsletter DIREKTOR 8/2017