Predsedníctvo OZ KOVO METAL

02.12.2011 14:36

Predseda

Milan Tóth

Mob.: +421 903 610 321

e-mail : nezavisl@stonline.sk

 

Podpredseda

Milan Beregszászi

Mob.: +421 917 704 969

e-mail : milanbereg@centrum.sk

 

Výkonný tajomník

Ing. Milan Tóth

Mob.: +421 903 935 600

e-mail : ing.milantoth@gmail.com

 

Členovia Predsedníctva

 

Zdenko Mudry

e-mail : zdenko.mudry@vychod.net

 

Roman Klopta

e - mail : roman.klopta@mondigroup.com

 

Kontrolná komisia

Ján Spišák

Jozef Hudák

Alena Hnátová