Predstavitelia KU v Predstavenstve NKOS

19.07.2012 19:52

Ružomberok (19. júla 2012) - Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) má významné zastúpenie v štruktúrach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS), kde boli v minulých dňoch do predstavenstva zvolení doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. z Pedagogickej fakulty KU a Ing. Radislav Kendera, PhD. z rektorátu KU. Docentka Černá zároveň zastáva najvyššiu funkciu ako prezidentka NKOS, doktor Kendera pôsobí ako predseda Základnej organizácie NKOS - Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri KU.

„Hlavným cieľom NKOS je chránenie a obhajovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej spoločnosti, založené na rešpektovaní kresťanských hodnôt,“ informoval Dr. Kendera. Kresťanské odbory sa vo svojej činnosti opierajú o pápežské encykliky rozvíjajúce sociálnu etiku. Sú nezávislé od všetkých politických strán, štátnych a hospodárskych orgánov i iných subjektov. Vo svojej činnosti vychádzajú z medzinárodných dohôd, dohovorov a dokumentov o odborových právach. Svoje aktivity vykonávajú v súlade s Ústavou SR, zákonmi a so základnými zásadami činnosti medzinárodných kresťanských odborových organizácií.

Kendera podotkol, že vďaka nedávnemu vzniku odborovej organizácie na pôde KU sa ako zástupcovi jej pracovníkov podarilo za krátku dobu v spolupráci so súčasným vedením KU prijať dovtedy absentujúci základný dokument medzi zamestnávateľom a zamestnancami – Kolektívnu zmluvu a ďalšie dokumenty vyplývajúce zo slovenskej legislatívy. Predpokladá, že prienikom zástupcov KU do najvyšších štruktúr NKOS sa otvoria pre odbory na KU nové možnosti spolupráce. (rar)

zverejnené: www.ku.sk/ouniverzite/spravy/66605-vyznamne-postavenie-zastupcov-ku-v-kresanskych-odboroch.html