Prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, zbieranie pastoračných podnetov pre aktuálny rok

19.01.2016 20:29
Stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi sa uskutočnilo v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku v utorok, 19. januára 2016 na tému: POVOLANÍ ŽIŤ MILOSRDENSTVO, Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval (Mk 5, 19). Cieľom podujatia je prejavenie duchovnej a ľudskej blízkosti, prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov pre aktuálny kalendárny rok. Stretnutia sa zúčastnila Ľubica Černá, prezidentka NKOS. (Informuje Černá)