Prezídium NKOS

24.11.2011 13:34

Prezídium NKOS tvorí prezident a viceprezidenti.

 

Prezidentka NKOS: Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

 

Viceprezidenti NKOS:      Mgr. Mária Briganová
                                        Milan Tóth