Prezídium NKOS

01.03.2012 16:00

14.2.2012 o 11.00 hod. v Trnave sa uskutočnilo rozšírené zasadnutie Prezídia NKOS. Zasadnutia sa zúčastnili Ľubica Černá - prezidentka, Milan Tóth - viceprezident, Zdenko Múdry - člen predstavenstva NKOS a hostia: Bohumil Šuran (ZO Spolok sv. Vojtecha), Stanislav Labjak a Marian Gula (ZO ÚPN). Hostia informovali o súčasnej situácií vo svojich základných organizáciach.