Princípy súčasnej demokracie -hlavný nástroj efektívneho a zodpoveného sociálneho dialógu

24.11.2011 10:00

V dňoch 18. -21. 6. 2009 sa v Sofiii uskutečnilo pracovné stretnutie „Princípy súčasnej demokracie - hlavný nástroj efektívneho a zodpoveného sociálneho dialógu". Stretnutie usporiadala NTU Promiana za finančnej podpory EZA. Za NKOS sa jej zúčastnili Ľubica Černá a Katarína Čakajdová. Hlavné prednášku predniesli Alfredo Ramirez Nardiz zo Španielska, a bulharskí profesori Rumen Kanchev a Petkan Iliev. Zúčastnení rokovali o sociálnom dialógu v čase ekonomickej krízy, hodnotách a princípov súčasnej demokracie. ˇučastníčky za NKOS podali správu o stave sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na Slovensku. Obohatením programu seminára bola návšteva historického kláštora v Rile. Písomné materiály z konferencie sú k dispozícií v kancelárií NKOS. (Katarína Čakajdová a Ľubica Černá - účastníčky)