Príručka pre postup zamestnávateľov v prípade výskytu pracovných úrazov

30.10.2012 20:12

Príručka má poskytnúť zamestnávateľom potrebné informácie, prostredníctvom ktorých by zamestnávatelia vykonali všetky nevyhnutné opatrenia súvisiace s výskytom pracovných úrazov. Stiahnite si tu: pracovny_uraz.pdf (3 MB)

zdroj www.ip.gov.sk/Download/dobraprax/pracovny_uraz.pdf