Problémy migrácie a ako pomôcť riešiť problémy prisťahovalectva.

23.11.2011 20:40

V dňoch 3.-5.10.2008 sa konala na Velehrade konferencia hnutia Křesťan a práce na tému: Problémy migrácie a ako pomôcť riešiť problémy prisťahovalectva. Za NKOS sa konferencie zúčastnila Ing. Černá Ľubica, PhD, ktorá predniesla príspevok na tému: Tendencie migrácie na Slovensku. Ďalej sa za NKOS zúčastnili: Milan  Tóth, Milan Beregszaszy, Zdenko Múdry a p. Michalčík. Konferencia sa konala v spolupráciKresťanských inštitútom v Ostrave,  s Katolickým sociálnym inštitútom v Bad Honnef, SRN a EZA.