Problémy s nezamestnanosťou mladých ľudí

15.04.2014 09:32

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 1. apríla 2014  v belgickom Bruseli verejné vypočutie k realizácii politík EÚ v oblasti zamestnanosti mladých ľudí,  v nadväznosti na štúdiu vplyvu, ktoré EHSV pre monitoroval v súčasnej dobe. Štúdia sa zameriava na názory a odporúčania organizovanej občianskej spoločnosti na politiky, ktorých  cieľ je pomôcť mladým ľuďom nájsť prácu vo vybraných šiestich členských štátov (Rakúsko, Chorvátsko, Fínsko, Grécko, Taliansko a Slovensko). Program bol rozdelený na jednotlivé časti, kde na začiatku prednášali odborníci na danú problematiku a v ďalších častiach prednášali zástupcovia jednotlivých organizácií daných štátov, ktorý analyzovali situáciu v ich krajinách. Slovensko malo zastúpenie troch ľudí. Názory NKOS prezentoval Filip Černý (Platforma mladých NKOS), ktorý sa zúčastnil stretnutia v kancelárií EK v Bratislave.

Informácie:www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-policies-youth-employment