Púť do Levoče 2012

10.02.2012 07:58

Pozývame Vás na púť do Levoče. Tých odvážnejších aj pešo z Poľova až na Mariánsku horu. Plagat 2012 Levoča.pdf (367,4 kB)

Bazilika Navštívenia Panny Márie - Mariánska hora

Dominantu Levoče tvorí strmý kopec s neogotickým kostolom - Mariánska hora. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Archeológovia našli hradisko na kopci hneď za Mariánskou horou, ktorý sa nazýva aj dnes Burg - Hrad. Práve tu sa mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v opevnenom hradisku. Na pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku na kopci pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi susedných obcí. Takto vznikla prvá pútnická tradícia.  

(spracoval  :Zdenko Mudry)

 

 

Program 15. ročníka pešej púte na Mariánsku horu v Levoči

        1. deň  05. júla 2012 (štvrtok)

       11.15  hod. :    zraz účastníkov v Poľove pri kostole

- uloženie osobných vecí do sprievodného vozidla

- zo sebou berieme malý ruksak alebo tašku, v ktorej je strava, dostatok

tekutín a nevyhnutné osobné veci

11.30 hod.:     modlitba posvätného ruženca (Tajomstvá  svetla)

12.00 hod. :   Sv. Omša v kostole sv. Michala archanjela (Poľov)

12.45 hod. :   Odchod z Poľova do Malej Idy, cez Bukovec (prestávka), Nižný Klatov, Vyšný Klatov, Jahodná  (prestávka), Košická Belá (ubytovanie, večera)

21.30 hod. :   večierka

 

2.deň  06.júla 2012 (piatok)

Košická Belá

5.30 hod.:  budíček, osobná hygiena, raňajky

6.30 hod.:  odchod z Košickej Belej, okolo bufetu pri Ružíne, cez Folkmar (prestávka), Jaklovce  (obed, prestávka), Margecany, Krompachy (ubytovanie, večera, sv. omša)

Spoločný program pre obidve skupiny

21.30 hod.: večierka

 

3.deň 07.júla 2012 (sobota) Spoločný program pre obidve skupiny

Krompachy

5.30 hod.: budíček, osobná hygiena, raňajky

6.30 hod.:  odchod z Krompách, cez Spišské Vlachy (prestávka), Bystrany, Hincovce (prestávka), Baldovce, Klčov (obed, prestávka)

Levoča – Mariánska Hora (voľný program)

4.deň 08. júla 2012 (nedeľa)

Levoča – Mariánska Hora

Dopoludnie : odpustová slávnosť

13.30 hod.:  odchod domov objednaným autobusom

(autobus bude pristavený na Levočskej autobusovej stanici)

Odporúčaná výbava :

Stan, spací vak, karimatka, igelit na prikrytie osobných vecí, náhradná obuv, veci osobnej hygieny, prikrývku hlavy, slnečné  okuliare, pršiplášť (nie dáždnik), stravu a peniaze podľa vlastného uváženia.

Počas celej púte zdržať sa alkoholických nápojov.

Účastnícky poplatok: Dospelý 9 €

                                     Deti a mládež   8 €

Duchovne nás budú sprevádzať : Pátri Dominikáni

 

Viac informácií: Zdenko Múdry  zdenko.mudry@vychod.net