Púť do Medžugoria 2012

05.04.2012 11:16

Pozývame Vás na púť do Medžugoria. Medzugorie.doc (231,5 kB)

FARNOSŤ MEDŽUGORIE

Farský úrad Medžugorie sa nachádza v Hercegovine, 25 km juhozápadne od Mostaru. Medžugorie (meno slovanského pôvodu, označuje miesto medzi dvoma kopcami) so svojimi časťami Bijakoviči, Vionica, Miletina a Šurmanci tvorí rímskokatolícku farnosť, v ktorej dnes žije okolo 4000 obyvateľov. Pastorálne sa o farnosť starajú kňazi Hercegovinskej františkánskej provincie Nanebovzatia Panny Márie. Celá táto oblasť je obývaná Chorvátmi, ktorí kresťanstvo prijali už pred 13. storočím. Dedina sa v historickým záznamoch spomína v roku 1599. Terajší farský úrad bol založený v roku 1892 a je zasvätený sv. apoštolovi Jakubovi, ktorý je patrónom pútnikov.

Viac informácií: Zdenko Múdry zdenko.mudry@vychod.net