Púť do Medžugoria

24.11.2011 15:13

NKOS  zorganizovali púť do: MEDŽUGORIA - 9.8. - 17.8.2011. Program: 1.deň Odchod zo Slovenska cez Maďarsko. Na ceste do Medžugoria bola zastávka na Vepriciach a celodenný pobyt na Makarskej riviére s možnosťou kúpania v mori. 2.-7. deň: Program v Medžugorí - výstup na vrch Križevac, Podbrdo, návšteva Cenakola, stretnutie s vizionármi, ktorí boli v Medžugorí, Majčino selo, hrob p. Slávka, medžugorský večerný program spojený denne so sv. omšou a adoráciou. V strede týždňa, kúpanie v mori v Chorvátsku. 8.deň: Po sv. omši odchod na Slovensko s celodennou zastávkou pri mori. 9. deň: V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko. Ďakujeme organizátorovi Zdenkovi Múdremu.

Fotogaléria: Púť do Medžugoria