Púť k sv. Gianne B. Mollovej

11.04.2016 20:26

Pozývame Vás na Púť k sv. Gianne B. Mollovej, ktorá sa bude konať v dňoch 30. apríla - 1. mája 2016 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.Program začína v sobotu 30. apríla o 18,00 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať páter Milan Hudáček, SJ. O 21,30 hodine začne celonočná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou s Taizé chválami. V nedeľu 1. mája bude slávnostnú sv. omšu o 9,30 hod. celebrovať ThLic. Václav Tomiczek, nemocničný kaplán v Ostrave – Zábřehu. Poobedie prvomájovej nedele nám spríjemní košická tvorivá skupina Poetica Musica s hudobno-poetickým pásmom Áno za život. Po sv. omšiach sa uskutoční požehnanie mamičiek v požehnanom stave a možnosť uctenia relikvií sv. Gianny.