Púť železničiarov 2012 v Czestochowej 17. – 18. 11. 2012

18.11.2012 15:28

Na púti sa zúčastnili zástupcovia slovenských železničiarov, ktorú spoluorganizovali Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. Za účasti pútnikov z regiónu Košíc, Prešova a Zvolena cca. 150 účastníkov. Delegáciu viedli Ján Andrejko a Milan Tóth. Na púti sa zúčastnil aj spišský biskup J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. V sobotu sa účastníci stretli na svätej omši v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakowe, ktorú celebroval biskup J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Vo večerných hodinách sa pútnici stretli v Czestochowej na krížovej ceste v areáli kláštora na Jasnej Gore. Po ukončení sa uskutočnila slávnostná svätá omša všetkých prítomných železničiarov. V nedeľu ráno v aule Jana Paula II. bolo stretnutie s ministrom dopravy Poľskej republiky a vedením železníc PKP. O 11:00 bola slávnostná pontifikálna svätá omša za účasti poľského arcibiskupa, ktorú spolucelebroval aj biskup J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Slovenská delegácia odovzdala obetný dar ciborium. (Ján Andrejko, Milan Tóth)