Rokovanie komisie pre rozširovanie KZVS 28.7.2015

29.07.2015 15:15

Prezidentka sa zúčastnila 28.7.2015 rokovania komisie pre rozširovanie KZVS. Predmetom rokovania boli návrhy na rozšírenie:

a) Kolektívnej zmluvy  vyššieho stupňa uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a  Zväzom strojárskeho priemyslu SR (platná na obdobie 1. 6. 2015 - 31. 5. 2017), na zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 25.4 - výroba zbraní a munície, 25.5 – Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia,  25.6 – opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie, 25.9 – výroba ostatných kovových výrobkov,  26.1 – výroba elektronických komponentov a dosiek, 26.5 – výroba nástrojov a zariadení na meranie testovanie a navigovanie; hodín a hodiniek, 27.5 – výroba zariadení pre domácnosti, 28.1 – výroba strojov na všeobecné účely, 28.2 – výroba ostatných strojov na všeobecné účely, 28.3 – výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, 28.4 – výroba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie, 28.9 - výroba ostatných strojov na špeciálne účely, 29.1 – výroba motorových vozidiel, 29.2 – výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov, 29.3 – výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá, 30.2 – výroba železničných lokomotív a vozového parku, 72.1 – výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

b) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 - 2015 uzatvorenej medzi OZ   KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR v znení Dodatku č. 1 na zamestnávateľov  v odvetví označenom na úrovni skupiny 27.1 - výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení, 27.3 - výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení. (informuje Ľubica Černá)