Rokovanie medzi NKOS a KOZ SR 27.2.2009. Tlačová správa

24.11.2011 00:00

Dňa 27.2.2009 sa uskutočnilo rokovanie na najvyššej úrovni medzi Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR). Stretnutie sa uskutočnilo na návrh NKOS. Za NKOS sa rokovania zúčastnila prezidentka Ľubica Černá a viceprezidenti Mária Briganová a Milan Tóth. Hlavnou témou rokovania bola spolupráca pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť. Predstavitelia odborových konfederácií sa oboznámili o jednotlivých krokoch realizovaných pri riešení dopadov krízy v podmienkach Slovenskej republiky.Cieľom úsilia kresťanských odborárov je v maximálnej miere udržať zamestnanosť vytváraním priaznivých podmienok aj pre potencionálnych zamestnávateľov, znižovanie daňového a odvodového zaťaženia a stabilizácia dôchodkového systému.

Ľubica Černá, Mária Briganová