Rokovanie signatárov Deklarácie 12.10.2016

13.10.2016 13:24

12.10.2016 sa uskutočnilo spoločné rokovanie členov rady OZPŠaV a signatárov Deklarácie. Pôvodná požiadavka odborárov v kolektívnom vyjednávaní na rok 2017 je 10% zvýšenie platov v školstve. Situácia sa skomplikovala, keď na poslednom kole vyjednávania  prišiel návrh od vlády na valorizáciu tarifných platov zamestnancov štátnej a verejnej správy od 1.1.2017 o 4% a od 1.9.2017 o ďaľšie 2% k objemu finančných prostriedkov.

Vláda to podmieňuje, aby aj v nasledujúcich rokoch prebehla valorizácia podľa ich plánov bez ohľadu na požiadavky odborárov, keď pôvodná požiadavka je 10% zvýšenie tarifných platov v školstve.

Návrh vlády je neprijateľný pre odborárov, ale aj pre partnerské organizácie pôsobiace v školstve aj z toho dôvodu, že v návrhu vlády pre rok 2017 pre kolektívne vyjednávanie o KZVS  ide o vylúčenie pedagogických a odborných zamestnancov.

Signatári deklarácie spoločne s odborármi vyjadrili s návrhmi vlády nespokojnosť a vyzvali odborárov, aby pri rokovaniach s vládou naďalej presadzovali požiadavky Deklarácie.

Informuje účastníčka rokovania Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV