Rozširovanie KZVS - rokovanie expertnej skupiny

15.05.2014 07:22

Prezidentka NKOS sa dňa 29.4.2014 a 13.5.2014 zúčastnila na rokovaní expertnej komisie na rozširovanie KZVS na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR.