Ružomberská trojruža

08.04.2019 10:59

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Chceme upriamiť pozornosť na súčasné prostredie, motivovať - najmä mladú generáciu - k jej ďalšiemu záujmu o kultúrno-literárnu tvorbu, zachytiť reakcie okolia na terajšie  spoločenské dianie a na možnosti riešenia negatívnych javov v spoločnosti. Viac na: www.kniznicark.sk/sk/ruzomberska-trojruza-2019