Samosprávy a občianska spoločnosť – základ demokratického rozvoja

23.11.2016 19:06

V rámci cezhraničného projektu SR a Ukrajiny sa uskutočnil dňa 22.11.2016 v Prešove seminár o výmene skúsenosti v oblasti občianskej participácie na Slovensku a v Ukrajine. V poobedňajsom programe vystúpila Ľubica Černá a načrtla možnosti spolupráce medzi NKOS a Združením kresťanských seniorov v rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016-17. (Informuje Ľubica Černá)