Šance mladých ľudí na trhu práce

24.11.2011 20:53

V dňoch 24.-26.9.2011 sa v nemeckom meste Bad Honnef konal stretnutie Európskej pracovnej skupiny na tému Šance mladých ľudí na trhu práce. Organizátorom podujatia bol Katolícky sociálny inštitút (Katholisch-Soziales Institut). Cieľom seminára bolo diskutovať na danú tému, stanoviť problémy, hľadať riešenia. Každý zástupca danej krajiny mal prezentáciu, ktorá opisovala ich situáciu. Zúčastnení boli z krajín Nemecka, Portugalska, Holandska, Slovinska, Rumunska, Škótska a Rakúska. Celá štruktúra seminára bola založená na diskutovaní a vymieňaní si poznatkov. Na workshope som vystúpil s príspevkom o situácií absolventov na slovenskom trhu práce, dôvody prečo zamestnávatelia nechcú zamestnávať čerstvých absolventov. Informoval som o nezrovnalostiach medzi požiadavkami trhu práce a súčasnými štúdijnými odbormi. Vystúpili aj odborníci z vedeckých inštitútov a univerzít. Celý seminár sa niesol v priateľskom a príjemnom duchu.

Filip Černý, účastník seminára, člen mládežníckej platformi NKOS.