Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách v Košiciach

14.03.2017 19:05

Zástupcovia zamestnancov pre BOZP, členovia OZ NKOS KOVO-METAL a ich hostia sa dňa 23.2.2017 v Košiciach zúčastnili seminára, konaného v rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016-2017. Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. To je hlavným posolstvom kampane ku ktorej sa pridalo NKOS  v roku 2016. 

Kampaň má nasledovné ciele:  

  1. propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života,
  2. predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života,
  3. ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a
  4. podporovať výmenu informácií a dobrej praxe. (viac na osha.europa.eu/sk/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages)

Správa zo seminára na stiahnutie: TU

(Informuje Milan Beregszászi)

Súvisiaci obrázok