Seminár BOZP 29.4.2014 v Košiciach

18.10.2014 17:19

Seminár organizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 29.4.2014 v Košiciach. Na seminári sa zúčastnil  inšpektor BOZP NKOS p. Milan Tóth a inštruktor BOZP U.S.Steel NKOS p. Ing. Peter Farkaš. Seminár otvorila a privítala účastníkov p.  Ing. Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát  práce. Po nej nasledovali prednášky:

Zber príkladov dobrej praxe v rámci súťaže ku kampani EU-OSHA „Zdravé pracoviská bez stresu“ Ing. Jarmila Štieberová, Národný inšpektorát práce

Príklad z praxe. Mgr. Rastislav Turčan, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s

Aktuálne hodnotenie pôsobenia odborov na úseku BOZP. Mgr. Bohuslav Bendík, Konfederácia odborových zväzov SR.

Kampaň SLIC – Pády a pošmyknutia na rovine. Mgr. RNDr. Jana Ištóková, Národný inšpektorát práce

Psychosociálne faktory práce – európske informačné kampane. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice.

Diskusia a záver semináru.

Na seminári sa zúčastnilo 65 účastníkov seminára a každý účastník obdŕžal CERTIFIKÁT o absolvovaní seminára Zdravé pracoviská bez stresu. (informuje Milan Tóth, inšpektor BOZP)Seminár BOZP