Seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v Bratislave

26.10.2012 21:55

V dňoch18. až 21. októbra 2012 sa konal v Bratislave seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v skratke ECWM (angl.), MTCE (franc.) a EBCA (nem.), na príprave ktorého sa podielalo ZKRZ (Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov na Slovensku) a NKOS, na základe požiadavky európskeho ústredia so sídlom v Bruseli a jeho hlavného koordinátora Marca Michielsa. Témou seminára bolo: „Nové cesty pre sociálne istoty v Európe. Perspektívy a modely pre trvalú sociálnu politiku“.

Za ZKRZ sa zúčastnili seminára: Gabriela Javorová (predsedníčka), Darina Cabadajová (pokladníčka) a členovia výboru: Július Porubský a Mária Kliščová.

Za NKOS boli prítomní: Ľubica Černá (prezidentka), Milan Tóth (podpredseda), Mária Briganová (podpredsedníčka), Milan Martinák (člen revíznej komisie) a Ľuboš Martinák ako tlmočník.

V diskusii „Okrúhleho stola“ referovala za účastníkov zo Slovenska Ľubica Černá.

V prednáškach a v diskusii sa konštatovalo, že od roku 2009 sa zavádzajú v Európe prísne úsporné opatrenia, aby sa konsolidoval verejný rozpočet členských štátov EÚ. Veľká redukcia štátnych výdavkov má vplyv na životné podmienky robotníkov. Privatizácia, znižovanie miezd a sociálnych výhod, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, obmedzovanie počtu zamestnancov vo verejnom sektore, zvyšovanie cien spotrebného tovaru a podobne, vedie k ochudobňovaniu populácie a k nárastu nezamestnanosti. Je potrebné vytvoriť taký sociálny model, ktorý zaistí každému rovnakú dôstojnosť a práva. Potrebujeme Európu, v ktorej nájdeme sociálnu bezpečnosť a perspektívu „dobrého života“ a „dobrej práce“. Angažujme sa pre novú Európu. Hnutie kresťanských robotníkov sa angažuje za to, aby 7. Október bol Svetovým dňom dôstojnej ľudskej práce.

Seminár bol spestrený návštevou účastníkov v troch organizáciách, zameraných na pomoc postihnutým ľuďom. Boli to tieto organizácie: Organizácia muskulárnych dystrofikov, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu a Centrum pre bezdomovcov. Účastníci seminára si prezreli v sprievode členov ZKRZ a NKOS aj pamätihodnosti mesta Bratislavy.

Zvláštnym druhom programu, ktorý praktizuje na seminároch robotnícke hnutie je poriadenia večierka pod názvom „Európsky stôl“. Na večierku prezentujú a ponúkajú na ochutnanie účastníci z jednotlivých krajín svoje typické jedlá a nápoje. Tento program bol spestrený vystúpením folklórnej hudobnej a speváckej skupiny zo Serede.

Zvláštnosťou hnutia robotníkov pri organizovaní seminárov je aj to, že má vo svojich radoch aj kňazov, ktorí slúžia v sobotu večer aj svätú omšu v priestoroch sály seminára, pre účastníkov seminára. (Spracoval: Milan Martinák)