Seminár Kvalita alebo kvantita?

21.05.2014 17:22

Dňa 12.5.2014 v Bratislave som sa účastnila seminára, ktorý usporiadala Nadácie Milana Šimečku. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu merania kvality a dopadu globálneho vzdelávanie na školách. Na konferencii boli prezentované príklady dobrej praxe pri zisťovaní postojov žiakov na základných a stredných školách k témam ako: rozmanitosť, globálna previazanosť, udržateľný rozvoj, ľudské práva či sociálna spravodlivosť. Diskutovalo sa o dopade a kvalite globálneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy na školách. (Informuje Katarína Eliášová, členka Platformy mladých, študentka GCM Nitra)