Seminár pre členov a funkcionárov k Zákonníku práce

15.06.2013 22:10

Dňa 15.6.2013 v Centre pre rodinu v Trnave sa konal seminár na tému novely Zákonníka práce. Prednášateľom bol JUDr. Viktor Križan PhD. V prednáške sa zameral hlavne na zmeny v Zákonníku práce, ktorý platí od 1.1. 2013. Zmeny sa týkali aj v kompetenciách odborových organizácií, ktoré pôsobia na pracoviskách. Účastníkov zaujímala problematika pracovného času, dočasných pracovných pomerov a možnostiach riešenia kolektívnych sporov. Seminára sa zúčastnili členovia základných organizácií ZPŠaV NKOS z Trstenej, Levíc, Trnavy, Topoľčian, Žiliny, z Katolíckej univerzity, Trnavskej univerzity, z RTVS, UPN, OZ Kovo Metál Košice, SSV v Trnave a iných. Material na stiahnutie: novelizacia pracovné právo.doc (155136) (Informuje Agáta Kubinová)