Seminár BOZP v rámci európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

19.11.2012 19:33

Seminár sa uskutočnil dňa 25. 10. 2012 v SPŠ strojnícka, ul. Duklianska 1, Prešov. Seminár organizoval ikrajský inšpektorát práce Prešov v rámci európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Seminár otvoril a privítal účastníkov p. Dušan Mošon – hlavný inšpektor práce.

Po ňom nasledovali prednášky:

1. Aktivity Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia – Kampaň. ,, Spolupráca pri prevencii rizík”, ktorú prezentoval Ing. Daniel Hrabko

2. Najzávažnejšie zistenia inšpekcie práce v Prešovskom Kraji za prvý polrok 2012. (Ing. Peter Klec – vedúci oddelenia BOZP)

Na tieto témy prebehla spätná väzba a diskusia účastníkov.

3. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. (Mgr. Miroslava Skičková)

4. Poradenstvo a vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie právnych predpisov v oblasti dozoru orgánov inšpekcie práce. (Mgr. Katarína Timková)

Diskusia a záver semináru.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia žiakov stredných škôl a zástupcovia zamestnávateľov v rôznych oblastiach podnikania. (Milan Tóth, inšpektor BOZP)