Silným systémom sociálnej bezpečnosti a ochrany zamestnancov proti dôsledkom ekonomickej krízy

24.11.2011 14:50

Seminár na tému „ Silným systémom sociálnej bezpečnosti a ochrany zamestnancov proti dôsledkom ekonomickej krízy" sa konal v dňoch 1. a 2. septembra 2011 v Bukurešti.  Organizátormi boli EUROMF a EZA. Na seminár boli vyslaní za NKOS Milan Tóth a Ľuboš Martinák. Seminár otvoril Bogdan Hossu, prezident rumunskej odborovej organizácie Cartel Alfa a viceprezident EZA (Európske centrum pre otázky zamestnancov.

Na seminári referovali zástupcovia niektorých zúčastnených krajín o ich národnom systéme sociálnej bezpečnosti. Konkrétne z Rumunska, Poľska, Belgicka a Chorvátska. Zhodli sa na tom, že občianske organizácie pri vzájomnej pomoci môžu veľa urobiť pre sociálnu bezpečnosťa ochranu zamestnancov. Sociálna bezpečnosť je postavená na mechanizme solidarity zamestnancov, zamestnávateľov a vlády. Silný sociálny systém je schopný zabrániť chudobe a je silnou ochranou pred ekonomickou krízou. Proti dôsledkom ekonomickej krízy pomáha v Belgicku aj solidárny penzijný systém. Delegácia NKOS sa zapojila do diskusie v rámci pracovných skupín, na ktoré boli účastníci rozdelení.

Na záver seminára pripravili rumunskí odborári pre účastníkov seminára prehliadku mesta Bukurešť a rumunského parlamentu. (spracoval: Ľuboš Martinák)