Situácia mladých ľudí na trhu práce - stretnutie pracovnej skupiny Platformy mladých EZA v Krakove.

10.09.2014 17:58

Dňa 5. - 7. septembra 2014 sa v Krakove konal diskusný workshop pod názvom “The situation of young workers on the labour market- working group” na ktorej sa za NKOS zúčastnili dve členky Platformy mladých NKOS Lucia Števárová a Katarína Eliášová z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Na seminári sme sa zaoberali aktuálnymi problémami mladých ľudí na  trhu práce, vývojom nových technológií, ktoré majú dopad na nezamestnanosť a tiež ich možnými riešeniami. (Informujú účastníčky Katarína Eliášová, Lucia Števárová)