Situácia mladých ľudí na trhu práce

24.09.2015 07:47

V poľskom meste Krakov sa v dňoch 5.-7. septembra 2015 konal workshop,ktoréhoj hlavnou témou bolo Youth Garantee (garancie mladých). Konal sa vo forme diskusiií, kde zástupcovia z každej zo zúčastnených krajín (Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Dánsko, Malta, Bulharsko, Slovinsko, Litva, Nemecko, Rumunsko) informovali o situácií v ich krajine a vyjadrili svoj postoj k danej téme. Zároveň sme sa zaoberali aktuálnymi problémami, ktorým čelia mladí ľudia. (Informuje Katarína Eliášová a Lucia Števárová).