Situácia mladých ľudí na trhu práce

24.09.2015 07:48

V poľskom meste Krakov sa v dňoch 5-7 septembra konala konferencia,ktorej hlavnou témou bolo Youth Garantee (garancie mladých). Konala sa vo forme diskusiií, kde zástupcovia z každej zo zúčastnených krajín ( Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Dánsko, Malta, Bulharsko, Slovinsko, Litva, Nemecko, Rumunsko) informovali o situácií v ich krajine a vyjadrili svoj postoj k danej téme. Zároveň sme sa zaoberali aktuálnymi problémami, ktorým čelia mladí ľudia. Informuje Katarína Eliášová a Lucia Števárová.