Školenie BOZP

02.10.2016 10:50

Dňa 7.10.2016 od 14:00 h. sa uskutoční školenie BOZP pre členov vybraných základných organizácií v kúpeľnom dome Choč v Lúčkach, okres Ružomberok. Bližšie informácie u odborového technika BOZP Ivana Černého a predsedníčky ZPŠaV NKOS Márií Briganovej