Šlabikár pre zástupcu zamestnancov pre BOZP

30.10.2012 20:41

Táto príručka je určená na pomoc pri práci zástupcov zamestnancov, pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovaní pracovných podmienok v organizáciách a zvyšovaní kultúry práce, pracovných vzťahov. Cieľom je zainteresovať zamestnancov na riešení týchto otázok spolu so zamestnávateľom. Príručka na stiahnutie: www.aspo.eu.sk/download/bozp_plus.htm