Slávnostný podpis kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

27.11.2013 16:01

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 bola 25. novembra 2013 slávnostne podpísaná v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov, reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom. Za NKOS ju podpísala Mgr. Mária Briganová.

Zdroj foto: (Úrad vlády)