SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO V OBDOBÍ KRÍZY A SYSTÉMOVÝCH ZMIEN

13.02.2013 15:32

Dňa 15.3. 2013 sa uskutoční konferencia na tému: SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO V OBDOBÍ KRÍZY A SYSTÉMOVÝCH ZMIEN na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zástupcovia NKOS - ZPŠaV sa pripravujú na aktívnu účasť na konferencii. Prosíme o podnety na tému konferencie, ktoré zapracujeme do našich príspevkov. Ďakujeme. (Informuje predsedníčka OZ PŠaV Mária Briganová) pozvanka.pdf (72,8 kB)