Snem Fóra života

30.01.2017 08:40

Dňa 28.1.2016 sa uskutočnil v Rajeckých Tepliciach snem Fóra života, ktorého je NKOS riadny člen. Predsedníčkou bola zvolená opätovne Marcela Dobešová. Na sneme sa za NKOS zúčastnili Ľubica Černá a Ivan Černý.

Hlavným сieľom a poslaním Fóra života, o.z., je chrániť každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. 

Tento cieľ spoločne napĺňame v troch oblastiach:

Prevencia – poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, prenatálnom vývine dieťaťa, práve na život od počatia, ohrozeniach ľudského života, realite umelého potratu, ďalej o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, vzťahoch založených na skutočnej láske, zodpovednosti a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Advokácia – dvíhame hlas za ochranu tých, čo sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať a podporovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých. 

IMAG4350