Snem KDH

17.03.2018 16:32

Dńa 17.3.2018 v Ružomberoku sa konal snem KDH, na ktorý bola pozvaná aj prezidentka NKOS. Vo svojom príhovore uviedla:  Snahou kresťanských odborov   je zomknúť zamestnancov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na celkovom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať občianske, pracovné a ekonomické práva pracujúceho človeka a sociálne slabých skupín spoločnosti. V demokratických rozvinutých krajinách Európy kresťanské politické strany úzko spolupracujú s kresťanskými odbormi a spoločne majú silný vplyv na hospodárstvo krajiny. Verím, že i naša vzájomná spolupráca posilní zachovanie kresťanských hodnôt v spoločnosti a bude prínosom nielen teraz v čase súčasných turbulentných zmien ale i v budúcnosti. Vo vedení krajiny chýbajú charakterní politickí predstavitelia, ktorí vedia zobrať na seba priamu i nepriamu zodpovednosť a vedia konať a chrániť základné ľudské práva a slobody občanov. Verím, že dnes KDH má potenciál k pozitívnej zmene stať sa parlamentnou stranou a mať podiel na spravovaní tejto krajiny. 

Informuje Ľubica Černá