Social Dialogue: „Problems in employment as a reason of exacerbation of the social situation”

09.01.2015 11:02

Gdansk, kolíska slobodného odborového hnutia, bol miestom medzinárodného seminára, ktoré usporiadali EZA a NZSS Solidarnosc v dňoch 8.-10.1.2015. Seminára sa zúčastnila prezidentka NKOS Ľubica Černá so svojím príspevkom, ktorí je na stiahnutie tu: Poverty and social exclusion of Roma in Slovakia.