Sociálna subkomisia pri KBS

07.05.2012 13:13

Dňa 27.4.2012 v priestoroch Katolíckej univerzity sa konalo stretnutie členov sociálnej subkomisie pri KBS. Ľubica Černá referovala o prípravách konferencie "Medzigeneračná solidarita", ktorú organizuje NKOS pri príležitosti Slovenských sociálnych dní 2012.