Sociálny dialóg v procese rozširovania EÚ a integrácie

24.11.2011 14:47

Správa z medzinárodného seminára z Barcelony (Španielsko), v dňoch 1. - 2. September 2011.Na seminári sa zúčastnili: Milan Beregszászi, člen predstavenstva NKOS a Michaela Maňková, tlmočník NKOS

Tento seminár sa zameriaval na situáciu mladých ľudí v procese rozširovania EÚ a integrácie. Hovorilo sa o analýze skutočnej situácie mladých ľudí všeobecne, v jednom z nových členských štátov, a v Španielsku, kde mladí ľudia v súčasnej dobe zápasia s nezamestnanosťou nepredstaviteľné. Existuje mnoho mladých ľudí v nových členských štátoch (i mimo), ktorí sú bez práce. Pre nich je jedinou možnosťou skúsiť svoje šťastie v inej krajine. Výsledkom je, že mnoho z týchto prisťahovalcov prácujú pod ich úroveň a dostavajú veľmi nízku mzdu za svoju prácu.

Európska únia je prvá, aby sa pokúsila nájsť odpovede na tento vývoj. Ale tu tiež dôležitú úlohu hrajú sociálny partneri pre ich ďalší vývoj. Nemôžeme sa pozerať inam, pretože vedieť, že tisíce a tisíce mladých ľudí, sú využívané. Medzinárodného seminára sa zúčastnili delegácie z 14 štátov a bol zapezbečený preklad v 3 jazykoch. Celkový počet účastníkov bol 59.