Sociálny dialóg vo finančnom sektore, budúcnosť pracovných vzťahov vo finančnom sektore.

14.06.2018 15:25

V dňoch 18.-20.4.2018 sa v srbskom meste Novi Sad uskutočnil seminár ktorý organizovalo odborové združenie BOFOS a EZA. Na seminári sa zúčastnili:  Marián Sasák – člen OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Seman – člen OZ NKOS KOVO - METAL, Peter Farkaš – člen OZ NKOS KOVO – METAL a zástupcovia z 9 krajín. Celkový počet účastníkov bol 33, z toho bolo 6 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v dvoch jazykoch (Anglicky, Srbsko – Chorvátsky). Seminár sa začal dňa 19. 04. 2018 o 08:00 registráciou účastníkov. Otvorenie previedol  p. Bjorn van Heusden, výkonný tajomník WOW a člen predstavenstva EZA, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Po ňom privítali účastníkov aj p. Vladislav Jevtovič a pani  Vera Radovanovič – obaja členovia SS Bofos - Srbsko. S prvou prednáškou vystúpila Ms. Sabina Guerrero – spoluzakladateľka konzultačnej firmy Job Tailors Company Luxembourg na tému: The Future of Labour Relations in the financial sector in multinational companies - Budúcnosť pracovných vzťahov vo finančnom sektore v nadnárodných spoločnostiach. Po  prednáške nasledovala  séria otázok a odpovedí. Po prestávke vystúpil so svojou prednáškou p. Živko Durič, profesor Megatrend University – Srbsko na tému:  Budúcnosť pracovných vzťahov v Srbsku: Kolektívne vyjednávanie vo finančnom sektore. Nasledovali otázky účastníkov seminára a prebehla spätná väzba. Po prestávke nasledovali vstupy učastníkov seminára. S prednáškami vystúpili p. Marko Bohinc, Workers Council NLB, Chairman –Slovinsko, pani Veselina Starcheva, Confederation of Labour Podkrepa -  Bulharsko, p. Krsto Pejovič, SFOCG Advisor to the President – Čierna Hora, p. Goce Trajkovski SFDM, international cooperation coordinator – Macedónsko, p. Peter Farkaš, člen NKOS – Slovensko. Každý z účastníkov sa vyjadril k otázke: Sociálny dialóg vo finančnom sektore a k budúcnosti pracovnoprávnych vzťahov vo finančnom sektore (v danej krajine) " Nasledovala séria otázok a odpovedí účastníkov seminára.

Druhý deň seminára otvoril p. Vladislav Jevtovič  - podpredseda SS Bofos Srbsko. Nasledovala prednáška p. Milan Erdelj, PhD – Sorboňská Univerzita – Francúzsko, na tému: Digitalization of the economy and its impact on labour markets - Digitalizácia hospodárstva a jeho vplyv na trhy práce. Po prednáške nasledovala diskusia a  séria otázok a odpovedí účastníkov seminára.Po prestávke nasledovala posledná prednáška p. Dr. Dorde Mitrovič – profesoraFakulty  Ekonómie na Univerzite v Belehrade na tému: On the Road to Prosperity 4.0 Digitalization in Serbia Labour market and  education system - Na ceste  k prosperite 4.0 digitalizácia v Srbsku, trh práce a vzdelávací systém. Nasledovala panelová diskusia na tému poslednej prednášky.

Do panelovej diskusie sa zapojili aj účastníci seminára, kde sa hlavne zaujímali o doterajších úspechoch a úskaliach digitalizácie v Srbsku a krajín západného Balkánu. V panelovej diskusii, do ktorej sa zapojili všetci účastníci seminára nasledovalo zhrnutie a vyhodnotenie oboch dní seminára a prijali odporúčania, ktoré budú zaslané sociálnym partnerom. Na záver sa p. Vladislav Jevtovič poďakoval všetkým účastníkom seminára za aktívnu účasť. Informuje  Peter Farkaš len OZ NKOS KOVO - METAL