Southern Europe Member States in fiscal consolidation and economic restructuring programs – Labor market challenges and trade unions”

16.09.2014 22:24

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS aTomáš Tóth – platforma mladých NKOS a 44 zástupcovia odborov  z 8 krajín EÚ – EZA. Účastníkov seminára privítal generálny sekretár DEOK p. Diomides Diomidous, ktorý viedol aj celú konferenciu. Na seminári sa zúčastnili aj prezident EZA p. Bartho Pronk a viceprezident EZA p. Piergiorgo Sciacqua. Všetci zahraničný účastníci vystúpili so svojimi prednáškami na tému seminára. Za NKOS predniesol prednášku viceprezident NKOS p. Milan Tóth na tému: Kríza a reformy na Slovensku. Zo seminára vyplynulo, že najviac kríza zasiahla Cyprus a najmenej Estónsko, nakoľko Estónsko je napojené na dcérske banky z Fínska. Účastníci na záver konštatovali, že seminár naplnil svoj cieľ a jednotlivé poznatky prenesú do svojich odborových centrál. (informuje Milan Tóth)

Prednáška Milana Tótha na stiahnutie: Crisis and reforms in Slovakia (1).doc (203,5 kB)