Spoločenská a obchodná etiketa

07.09.2014 15:27

28.8.2014 v Trnave som sa zúčastnil seminára venovaného etikete. Usporiadateľom bol Národný ústav celoživotného vzdelávania. Etiketa ako súbor spoločenského správania vedie k ohľaduplnosti, dôstojnému vystupovaniu, duchaplnému jednaniu, sebakontrole a citlivému a vľúdnemu prístupu k druhým. Naučili sme sa ako sa pozdraviť, predstaviť, ako oslovovať, kedy tykať a vykať, aký je zasadací poriadok, ako sa obliekať a ako sa správať na pracovnom obede a iných spoločenských udalostiach. (informuje Filip Černý, účastník seminára)