Spoločenské, kultúrne a náboženské aktivity OZ NKOS KOVO METAL

07.03.2017 11:18

OZ NKOS KOVO – METAL organizoval v roku 2016 nasledovné kultúrne, spoločenské a náboženské aktivity:

Január 2016

Dňa 12. 01. 2016 sa uskutočnilo rozšírené  zasadnutie predsedníctva  OZ NKOS KOVO – METAL v reštaurácií Bosorka za účasti 20 členov. Jednotlivé ZO OZ NKOS KOVO – METAL zorganizovali  v januári 2016 novoročné zasadnutia. Ako každoročne sa konal X. reprezentačný ples NKOS, ktorý organizoval OZ NKOS KOVO – METAL dňa 23. 01. 2016 v Hotelovej akadémií na Južnej triede v Košiciach. Ples sa konal pod záštitou p. Jána Hudackého poslanca NR SR Na plese sa zúčastnilo 110 účastníkov z rôznych ZO NKOS ako aj sympatizantov NKOS.

Február 2016

Dňa 09. 02. 2016 sa uskutočnilo predsedníctvo OZ NKOS KOVO – METAL v kancelárií OZ NKOS KOVO – METAL v Košiciach, kde hlavným bodom bolo navrhnúť a odsúhlasiť aktivity OZ NKOS KOVO – METAL na rok 2016. Dňa 25. 2. 2016 sa uskutočnilo kúpanie s rodinami do Andrasi rezidencie v Maďarsku, na ktorom sa zúčastnili členovia OZ NKOS KOVO – METAL s rodinami.

Marec 2016

Dňa 07. 03. 2016 sa uskutočnilo rozšírené zasadnutie výboru OZ NKOS Eurocast, na ktorom sa zúčastnili predseda OZ NKOS KOVO – METAL p. Milan Tóth a podpredseda OZ NKOS KOVO – METAL p. Milan Beregszászi. Dňa 17. 03. 2016 sa členovia OZ NKOS KOVO – METAL spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnili divadelného predstavenia v ŠD v Košiciach v počet 44.

Máj 2016

Dňa 19. 05. 2016 OZ NKOS KOVO – METAL organizoval Bowlingový turnaj v Teniskomplexe v Košiciach, na ktorom sa zúčastnili členovia OZ s rodinami.

Jún 2016

Dňa 25. 06. 2016 sa uskutočnil autobusový zájazd do Hajduszoboslo v Maďarsku, na ktorom sa zúčastnili členovia OZ NKOS KOVO – METAL s rodinami, spolu 45 účastníkov.

Júl  2016

V dňoch 30. 6. 2016 – 03.07.2016 organizoval p. Zdenko Mudry – člen predsedníctva OZ NKOS KOVO – METAL 19. Pešiu púť do Levoče, na ktorej sa zúčastnili viacerí členovia OZ NKOS KOVO – METAL.

August 2016

Dňa 13.08.2016 sa uskutočnil autobusový zájazd na kúpanie do Tisaujvarosz v Maďarsku, na ktorom sa zúčastnili členovia OZ s rodinami.

September 2016

Dňa 03. 09. 2016 sa uskutočnilo kúpanie s rodinami do Andrasi rezidencie v Maďarsku, na ktorom sa zúčastnili členovia OZ NKOS KOVO – METAL s rodinami.

Október 2016

Dňa 21. 10. 2016 bola spomienka v Košiciach na spoluzakladateľa NKOS p. Fibicha, ktorý sa zúčastňoval aj na akciách NKOS a prednášal sociálne učenie cirkvi. Na tejto spomienke sa zúčastnili 5 členovia OZ NKOS KOVO - METAL

November 2016

V dňoch 05. – 06. 11. sa členovia OZ NKOS KOVO – METAL zúčastnili železničiarskej púte do Censtochovej v počte 12. V dňoch 19. 11. v počte 30 a 21. 11. v počte 28 sa zišli členovia OZ NKOS KOVO – METAL spolu s manželkami na kultúrnom  podujatí v ŠD v Košiciach na dvoch predstaveniach.

December 2016

Dňa 03. 12. 2016  OZ NKOS KOVO – METAL organizoval autobusový zájazd pre členov a rodinných príslušníkov na vianočné trhy do Zakopaného v Poľsku. (Informuje Milan Tóth, Predseda OZ NKOS KOVO METAL_